21 Μαρτίου 2010

"Ήρος άγγελος"


δέδυκε μεν α σελάννα και  Πληίαδες  μέ
σαι δε  νύκτες  παρά  δ'  έρχετ' ώρα  έγω
δε   μόνα  καθεύδω   *  αλγεσίδωρος  *
μυθόπλοκος  * Έρος  δ'  ετίναξέ μοι φρέ
νας ως άνεμος κατ όρος δρύσιν εμπέτων.

γρήγορα η ώρα πέρασε μεσάνυχτα κοντεύ
ουν πάει το φεγγάρι πάει  κι  η Πούλια  βα
σιλέψανε και μόνο εγώ κείτομαι δω μονά
χη κι έρημη  *  ο Έρωτας που βάσανα μοι
ράζει  *  ο Έρωτας που παραμύθια πλάθει
* μου άρπαξε την ψυχή  μου  και  την  τρά
νταξε ίδια καθώς αγέρας από τα βουνά χυ
  μάει μέσα στους δρυς φυσομανώντας.

  Πρώτη μέρα της Άνοιξης. Παγκόσμια ημέρα Ποίησης, παγκόσμια ημέρα ύπνου, παγκόσμια ημέρα Δασοπονίας, παγκόσμια ημέρα για την εξάλειψη των φυλετικών διακρίσεων, παγκόσμια ημέρα για το σύνδρομο Down...
  Αυτή τη φορά η επιλογή αυτονόητη: "Μαντατοφόρος Άνοιξης", ποίηση Σαπφώ, ανασύνθεση και απόδοση Οδυσσέας Ελύτης.

2 σχόλια: