18 Μαρτίου 2010

14 χρόνια μετά


'Των θεσπεσίων όμηρος κι ας πένομαι'
                                   Εκ του πλησίον



2 Νοεμβρίου 1911 -18 Μαρτίου 1996

1 σχόλιο: